Geeksphone

ett spanskt företag som tidigare utvecklade smarta mobiler. Företaget utvecklar numera kroppsburen utrustning, som aktivitetsarmband, under namnet Geeks!Me. – Tidigare utvecklade Geeks­phone telefonerna Keon†, Peak och Revolution† för Firefox OS. Företaget grundade tillsammans med Silent circle företaget SGP Technologies, som utvecklade Blackphone†, en mobil med skydd för per­son­lig integritet. – Se geeksme.com. – Se också geek.

[företag] [kroppsburet] [namnbyte] [personlig integritet] [ändrad 8 april 2021]