go native

om konsulter: identifiera sig mer med kunden än med konsultfirman som man är anställd hos. – Ursprunglig betydelse: ”bli som infödingarna” – om kolonialtjänstemän som anammade lokalbefolkningens seder.

[jargong] [konsulter] [ändrad 14 oktober 2019]