Goobuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. – Goo­buntu är en mindre mo­di­fi­ering av huvud­ver­sionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. – Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet gOS†, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu† med ett O. – Google har två andra Linux-bas­e­rade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]