Goobuntu

variant av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. – Goo­buntu är en mindre modifiering av huvudversionen av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. En beskrivning från 2012 av Goo­buntu finns här. – Goobuntu ska inte förväxlas med operativsystemet gOS†, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det avveck­lade Gobuntu† med ett O. – Google har två andra Linux‑base­rade operativsystem, nämligen Android och Chrome OS.

[ubuntu] [ändrad 7 september 2017]