Google Cloud IoT

en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar använda dem. – Sensorerna till­hör Google Cloud IoT:s kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljöföroreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Data­flödet skickas till Google Cloud IoT, en molntjänst som gör det tillgängligt för alla som vill använda det. Den som tillhanda­håller sensordata till Google Cloud IoT kan välja att ta betalt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Google Cloud IoT. – Google Cloud IoT är en fortsättning på företaget Xively, som Google har köpt. Varumärket Xively används inte längre. Xively hette Pachube fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se Googles webbsidor. – IoT står för internet of thingssakernas internet.

[sakernas internet] [19 oktober 2020]