Google Goggles

en nerlagd tjänst som kunde känna igen och namnge föremål, platser och byggnader som användarna skickade in bilder på. Tjänsten kunde också läsa och tolka streckkoder. Tjänsten startades 2010 av Google och lades ner i slutet av 2018. Den fanns för smarta mobiler. – Google hänvisar sedan dess till tjänsten Google Lens, se denna länk. – Google Goggles ska inte för­växlas med Google Glass, Googles interaktiva glasögon.

[ljud och bild] [nerlagt] [sökmotorer] [ändrad 1 december 2020]