Google Maps

Googles kartor över nästan hela världen, till­gäng­liga gratis på nätet. Har funnits sedan 2005, och bygger på digitala kartor som köpts in från olika leve­ran­törer. – Jäm­för med Google Earth, som visar flyg- och satellitbilder. – I Google Maps ingår Google street view. – Se google.se/maps.

[geo] [ändrad 19 september 2018]