gOS

avvecklat Linux-baserat operativ­system för Googles applikationer. – gOS ut­veck­lades av det ameri­kanska företaget gOS, och an­vändes i låg­pris­datorn gPC. Det byggde på Ubuntu med an­vändar­gräns­snittet En­lighten­ment. – gOS hade officiellt inget med Google att göra, men det var kon­stru­erat för att göra det lätt att köra Googles webbaserade program. gOS‑projektet inleddes 2008, och tycks ha avsomnat under 2009. – gOS är inte samma operativ­system som Goobuntu.

[nerlagt] [ubuntu] [ändrad 6 september 2017]