gOS

ett avvecklat Linux‑baserat operativ­system för Googles applikationer. – gOS ut­veck­lades av det ameri­kanska företaget gOS, och an­vändes i lågprisdatorn gPC†. Det byggde på Ubuntu med användargränssnittet Enlightenment. – gOS hade officiellt inget med Google att göra, men det var kon­stru­erat för att göra det lätt att köra Googles webbaserade program. gOS‑projektet inleddes 2008, och tycks ha avsomnat under 2009. – gOS är inte samma operativsystem som Goobuntu.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 16 oktober 2019]