gov

toppdomän för amerikanska myndigheter. Skrivs ofta .gov. Det är en begräns­ad och sponsrad toppdomän. En amerikansk myndighet, General services administration (länk), bestämmer vilka myndigheter som ska få registrera domäner under gov. Det är alltså bara amerikanska federala, delstatliga och lokala myndigheter som får registrera domäner under gov. – Namnet står för government. – Som alternativ till gov använder amerikanska myndigheter också domänen us.

[toppdomäner] [myndigheter] [ändrad 6 november 2017]