guix

syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användargränssnitt (gui).