hämta

(fetch) – grundläggande operation i körning av datorprogram: hämta nästa instruktion från arbetsminnet. – Man talar i programkörning om hämtcykeln: 

  • – hämta nästa instruktion från minnet;
  • – läs och tolka den (fastställ vilka operationer den föreskriver) och:
  • – verkställ.

– Gå sedan vidare till nästa instruktion. – Hämtcykeln heter på engelska fetch cycle eller fetch-decode-execute cycle.

[programkörning] [6 maj 2018]