hanterad filöverföring

program som hanterar filöverföring på ett säkrare sätt än till exempel FTP. Program för hanterad filöverföring kan till exempel ge avsändaren information om att filen har kommit fram, kryptera, göra det omöjligt för avsändaren att förneka att hon har sänt filen (oförnekbarhet) och göra det möjligt att på olika sätt dokumentera och att mäta tidsåtgång och kostnad för överföringarna. – På engelska: managed file transfer, förkortat MFT.

[datakommunikation] [ändrad 9 februari 2018]