hashtag activism

(eller hash tag activism) – användning av en hashtag (se hashtagg) i Twitter för att markera stöd åt en rörelse eller aktivitet. I synnerhet när man inte gör mer än så.

[aktivism] [sociala medier] [ändrad 17 december 2019]