hashtag activism

(eller hash tag activism) – när man använder en hashtag (se hashtagg) i Twitter för att markera stöd åt en rörelse eller aktivitet. I synnerhet när man inte gör mer än så.