Hello world

en grundläggande övning i pro­gram­mering: att skriva ett program som skriver ”Hello world” på datorns skärm eller på annat medium för utdata. Sådana program visas ofta för att ge ett smak­prov på hur program­språk ter sig. – På sajten scriptol.com finns koden till ”Hello world” på 200 programspråk. – En lite mer avancerad nybörjar­övning är att skriva ett program som skriver de första hundra verserna av sången 99 bottles of beer on the wall. – Se också quine.

[programmering] [ändrad 28 augusti 2020]