Hello world

en grundläggande övning i pro­gram­mering: att skriva ett program som skriver ”Hello world” på datorns skärm eller på annat medium för utdata. – Hello world‑program visas ofta för att ge ett smak­prov på hur källkoden till programspråk ter sig. – På sajten scriptol.com finns koden till ”Hello world” på 200 programspråk. – En mer avancerad nybörjarövning är att skriva ett program som skriver de första hundra verserna av sången 99 bottles of beer on the wall. – Se också quine.

[programmering] [ändrad 8 september 2021]

Dagens ord: 2021-02-08