Hewlett-Packard

ett av världens ledande it-före­tag, sedan 2015 delat i två. De två företagen är Hewlett Packard Enter­­prise, HPE, och HP Inc. Före delningen kallades hela företaget ofta för HP. Denna artikel hand­lar om tiden före upp­del­ningen. – Hew­lett‑Packard levererade datorer och skrivare i alla stor­­lekar, och undvek att bli in­draget i stri­dig­­­heter om system och standarder. – Före­taget till­­­verkade elek­­tro­nisk ut­­rust­­ning redan före datorernas tid. Hewlett‑Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (1912—1996, se länk) och William Hewlett, (1913—2001, se länk). – Hewlett-Packard var det ursprung­­liga garage­företaget (länk till garaget, bläddra en sida), och en av de viktigaste fak­torerna bakom Silicon Valleys fram­­­växt. – 1989 köpte Hewlett‑Packard företaget Apollo och blev därmed en ledande tillverkare av det som då kallades för arbetsstationer. Hew­lett‑Packard av­­knoppade 1999 delar av verk­­­sam­­heten i före­­taget Agilent. Köpte Compaq år 2002 och blev därmed även ägare till Digital och Tandem. Som­maren 2010 köpte Hewlett‑Packard handdatortillverkaren Palm. Sommaren 2011 med­­de­lade Hewlett‑Packard att företaget skulle sälja eller av­­veckla sin persondatorverk­sam­het, sluta till­­verka pro­­dukter för opera­tiv­­sys­temet WebOS och köpa före­­taget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år återkallades be­­sluten om person­datorer och WebOS. Under 2014 blev det känt att Hewlett‑Packard utvecklar en helt ny typ av dator, The Machine, som har memristorer i stället för transistorer, och som lägger datalagring och databearbetning så fysiskt nära varandra som möjligt. – I oktober 2014 med­­delade före­taget att det skulle delas i två under 2015. Den företagsinriktade verksamheten gick till Hewlett Packard Enter­prise, HPE, medan konsumentprodukterna gick till HP Inc. – Se press­­med­delande. – Språklig anmärkning: Det ursprungliga Hewlett‑Packard skrevs med bindestreck, men det nya Hewlett Packard Enterprise skrivs utan binde­streck.

[företag] [it-historia] [ändrad 29 augusti 2017]

Dagens ord: 2015-07-08