High efficiency video coding

HEVC eller H.265 – en teknik för komprimering av digital video. Ska ersätta H.264 och fast­ställdes 2014. – HEVC är utveck­lat för att ha högre komprimerings­grad än före­gångaren, och klarar bild­format upp till 7 680×4 320 bild­punkter. – Se ITU:s webbsidor.

[komprimering] [videoteknik] [ändrad 5 augusti 2019]

Dagens ord: 2012-09-08