HomeKit

Apples system för sakernas inter­net. – Meningen med Home­Kit är att man ska kunna styra och ställa in praktiskt taget all utrustning i hemmet. Man ska kunna tända och släcka ljuset, sätta på och stänga tv:n och stereon, liksom ugnen, kaffe­bryggaren, tvätt­maskinen och tjuv­larmet. Man ska också kunna pro­grammera dem att göra saker vid för­inställda tider eller när något speciellt händer. – Home­Kit är knutet till operativ­systemet iOS. Man använder en iPhone eller iPad som fjärr­kontroll för att styra vad som ska hända. – Se apple.com/ios/home. – Jäm­för med Alljoyn och Open connectivity foundation (OCF).

[smarta hemmet] [ändrad 8 april 2017]