id-locator split

förslag om att skilja mellan adress och namn på internet. – I dag iden­ti­fi­eras webbsidor och andra resurser på internet enbart genom sin adress (locator) i internets adressystem DNS (plus filspecifikationen). Om webb­sidan flyttas till en annan adress har den i praktiken också bytt namn. (Däremot finns det naturligtvis sätt att hjälpa besökare att hitta sidan på den nya adressen, men det kräver handarbete.) Syftet med id‑locator split är att identifiera webbsidorna med namn (id) som inte ändras under sidans livstid. Till varje sida knyts då en adress i adressystemet. Den adressen kan ändras. Man skulle då kunna flytta en webbsida, behålla namnet och ändra adressen, som när människor flyttar.

[internet] [ändrad 4 april 2020]