ikon

liten bild som i grafiska användargränssnitt står för en fil, ett program, ett tillbehör. – En ikon kan utlösa olika händelser genom att användaren pekar och klickar på den, eller flyttar den. Användaren kan till exempel öppna en fil (ett textdokument, en bild, en video eller en ljudfil), öppna en mapp eller starta ett program genom att klicka på ikonen. Man kan också flytta filer eller kasta dem genom att dra dem med musen till en mapp eller till papperskorgen. Även mer komplicerade händelser kan vara möjliga, som att man startar en utskrift genom att dra en textfil till den ikon som står för skrivaren. Den uppenbara fördelen är att man inte behöver skriva filnamn bokstav för bokstav, med risk för felskrivning, för att saker ska hända. – Bakgrund: Ikoner förknippas ofta med det grafiska användargränssnittet, i synnerhet med Macintosh, men termen ikon är äldre än så inom it. (På Macintosh kallas det för övrigt för symbol på svenska.) Termen ikon användes i äldre datorsystem om bilder som representerade information eller resurser. Det nya med det grafiska användargränssnittet var att man med musen kunde göra saker genom att peka och klicka på ikonerna, och även dra och släppa dem. – Se också ljudikon. – Ordet: en ikon, av grekiska eikon, bild, är i den ortodoxa och vissa andra kyrkor en helgonbild eller bild på Jesus eller jungfru Maria: själva bilden ses som en manifestation av det heliga. – I semiotik (teckenlära) är en ikon en bild som ger information om det som den avbildar, som när en trafikskylt med bild av två barn varnar för barn som korsar vägen (se också index, betydelse 3 och symbol). – På engelska: icon.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 3 december 2022]