impedance mismatch

översättningskostnad – de problem som uppstår när ett objektorienterat program arbetar mot en relationsdatabas. – Översättningskostnad uppstår därför att objektorienterade program och relationsdatabaser hanterar data på olika sätt. Det objektorienterade arbetssättet är att skicka ett meddelande till databasen och be om en uppgift. Databasen ska då skicka ett svar till programmet. En relationsdatabas är däremot skriven för att andra tillämpningar ska läsa uppgifter direkt i databasen. Problemet är lösbart, men det kräver kunskaper och tar tid. – Uttrycket impedance mismatch är hämtad från elektricitetsläran och betyder skillnad i motstånd, något som ställer till problem när man kopplar ihop elektriska apparater.

[databaser] [ändrad 10 augusti 2021]