Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, under avveckling. Under 2015 ersatt av Edge. Internet Explorer underhålls fortfarande (maj 2018), och finns för nerladdning, men den vidareutvecklas inte. – Inter­net Explorer släpp­tes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webb­läsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass version av Mosaic, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webb­läsaren, Net­scape Navigator. Det berodde åtminstone delvis på att Inter­net Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många an­vändare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Micro­soft för att miss­bruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Micro­soft försvarade sig med att webb­läsar­funktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjlig­heten för andra före­tag att ut­veckla andra webb­läsare som byggde på Windows inbyggda webb­läsar­funktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den för­valda webbläsaren för Mac­intosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Micro­soft. 2003 slutade Micro­soft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade en egen webbläsare, Safari. – Inter­­net Explorer byggde från början på käll­kod från Spyglass Mosaic. – Från mitten av 00‑talet har Internet Explorer fått konkurrens av Firefox. – Under 00‑talet ansågs Inter­net Explorer halka efter i ut­vecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade svag­heter när det gällde datasäkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och data­säker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen, version 11, kom 2013. – När Microsoft visade upp webbläsaren med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, i januari 2015 tolkades det allmänt som tecken på att Internet Explorer snart skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller ver­sion­erna 1—10 av Internet Explorer. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 16 maj 2018]