Internet Explorer

Internet Explorers märke: ett litet e omgivet av en gul ring (som en Saturnusring på sneddem).
E som i Explorer.

webbläsare från Microsoft, under avveckling. Under 2015 ersatt av Edge. Internet Explorer underhålls fortfarande (september 2020), och finns för nerladdning, men den vidareutvecklas inte. – Internet Explorer släpp­tes 1995, och var från 1999 i många år den mest spridda webb­läsaren. Den var en vidareutveckling av företaget Spyglass version av Mosaic, och följde med i Windows. – Internet Explorer konkurrerade efter ett par år ut den tidigare mest spridda webbläsaren, Net­scape Navigator. Det berodde åtminstone delvis på att Internet Explorer var förinstallerad i Windows, vilket ledde till att många användare aldrig övervägde att pröva en annan webbläsare. Men det ledde till en stor rättegång där EU beskyllde Micro­soft för att missbruka sin monopolställning. Microsoft ålades att se till att kunderna kunde få Windows utan Internet Explorer. (Se embrace, extend and extinguish och unbundling.) – Micro­soft försvarade sig med att webbläsarfunktionerna var integrerade i Windows och inte kunde tas bort. Detta öppnade å andra sidan möjligheten för andra före­tag att ut­veckla andra webb­läsare som byggde på Windows inbyggda webbläsar­funktioner. – Mellan 1998 och 2003 var Internet Explorer också den förvalda webbläsaren för Macintosh till följd av en uppgörelse mellan Apple och Microsoft. 2003 slutade Microsoft att utveckla Internet Explorer för Mac, och Apple lanserade en egen webbläsare, Safari. – Inter­­net Explorer byggde från början på källkod från Spyglass Mosaic†. – Från mitten av 00‑talet fick Internet Explorer konkurrens av Firefox, senare av Google Chrome. – Under 00‑talet ansågs Internet Explorer halka efter i utvecklingen, och i synnerhet version 6, släppt 2001, hade svag­heter när det gällde säkerhet. Version 8, släppt i mars 2009, innebar en stor upp­ryckning, både när det gällde funktioner och datasäker­het. Version 9 kom i mars 2011 och var avsevärt snabbare än tidigare versioner. Den sista versionen, version 11, kom 2013. – När Microsoft visade upp webbläsaren med arbetsnamnet Spartan, senare kallad Edge, i januari 2015 tolkades det allmänt som tecken på att Internet Explorer snart skulle avvecklas. (Se artikel i tidskriften M3.) Microsoft meddelade 2016 att företaget inte längre underhåller version­erna 1—10 av Internet Explorer. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[nerlagt] [webbläsare] [ändrad 23 september 2020]