Internet.org

en organisation med målet att ge alla människor till­gång till internet. Internet.org bildades i augusti 2013, och till­handa­håller en upp­sätt­ning gratis internetbaserade tjänster under namnet Free Basics. Med­­­lemmar sedan start är Ericsson, Face­book, Mediatek, Nokia, Opera, Qual­comm och Samsung. – Se info.internet.org (krånglar i mars 2021).

[gratis] [internet] [organisationer] [ändrad 2 mars 2021]

Dagens ord: 2013-08-20