ISRC

International standard recording code – internationella id‑nummer för ljudinspel­ningar och musikvideor. Numren identifierar specifika inspelningar, inte de inspelade verken. Hanteringen av ISRC‑nummer sköts av organisationen IFPI, se isrc.ifpi.org. – För musikaliska verk finns ISWC‑nummer. För noter finns ISMN‑systemet. – Se också ISBN.

[förkortningar på I] [alla förkortningar] [ljudinspelningar] [ändrad 6 april 2017]