ISRC

International standard recording code – internationella id‑nummer för ljud­inspel­ningar och musikvideor. Numren identifierar specifika inspelningar, inte de inspelade verken. Hanteringen av ISRC-nummer sköts av or­ga­ni­sa­tionen IFPI, se isrc.ifpi.org. – För musikaliska verk finns ISWC-nummer. För noter finns ISMN-systemet. – Se också ISBN.

[förkortningar på I] [alla förkortningar] [ljudinspelningar] [ändrad 6 april 2017]