ivrig beräkning

i programmering: beräkning som görs så snart det är möjligt. Resultatet av beräkningen sparas tills det behövs i en annan beräkning. – Motsatsen är lat beräkning. – På engelska: eager evaluation.

[programmering] [ändrad 14 augusti 2017]