Joltid

det företag som äger rättigheterna till den teknik som används i Skype. I synnerhet Global index. – Joltid ägs av Niklas Zenn­ström och Janus Friis. – Rättig­heterna till Global index ingick inte när eBay köpte Skype 2005, utan Skype an­vände tekniken på licens av Joltid. När eBay i september 2009 kom överens med en grupp investerare om att sälja Skype stämde Joltid eBay för otillåten an­vändning av Global index teknik. Det ledde till en upp­rörelse där Joltid blev del­ägare i Skype. När Micro­soft köpte Skype 2011 köpte företaget även Joltids andel. – Sajten joltid.com är nere sedan länge (februari 2017 – arkiverad).

[företag] [telefoni] [ändrad 5 augusti 2019]

Dagens ord: 2014-12-10