Jython

en variant av programspråket Python, anpassad för Java. – Man programmerar som i Python, men källkoden kan kompileras till Javas bytekod. Programmet kan sedan köras som om det var Java. – Jython är skrivet i öppen källkod och får användas fritt. – Jython utvecklades först 1997, då under namnet JPython. Namnet Jython har används sedan 1999. – Se jython.org.

[programspråk] [ändrad 5 april 2022]

Dagens ord: 2022-04-10