kanariefågel

(canary) – enkelt larm för data­intrång. – Man in­stal­le­rar i sitt it‑system något som ingen be­hörig an­vändare kommer att an­vända. Det kan vara dokument, webb­sidor eller länkar som är svåråt­kom­liga eller ir­re­le­vanta. De är riggade så att om någon ändå öppnar dem eller klickar på dem så slås larm. Man utgår ifrån att det måste vara in­kräktare som har rört kanariefåglarna. Det är ett enkelt och billigt bidrag till it‑säker­heten. – Ordet: Syftar på de kanarie­fåglar som förr an­vändes som larm för gas i gruvor. Om en fågel plötsligt dog be­rodde det troligen på att giftig gas spreds i gruvan.

[it-säkerhet] [ändrad 11 december 2018]

Dagens ord: 2015-10-11