kärndump

ordagrann översättning av core dump, se minnesdump.