Kildall, Gary

(1942—1994) – amerikansk programmerare, utvecklare av operativ­systemet CP/M. – Gary Kildall ut­veck­lade CP/M till­­sammans med sin fru Dorothy Mcewen. CP/M var runt 1980 det ledande operativ­­systemet för person­­datorer, och det fanns ett tag som alter­na­tiv till PC-Dos i IBM PC. Att CP/M försvann i kon­kurrensen har blivit före­mål för legender och kon­­spira­tions­teorier, se nedan. Kildall och McEwen grundade 1975 pro­gram­­­före­­taget Digital Research. – Mer om Gary Kildall på Digital Research-veteranernas webb­­sidor.

– Legenden om flygturen: Det påstås ibland att Digital Research missade att leverera operativ­­systemet CP/M till IBM Pc därför att Gary Kildall var ute och nöjes­­flög med sitt privata flyg­­plan den dag 1980 då IBM:s repre­sen­tanter kom för att skriva kontrakt. IBM ska då i stället ha vänt sig till Bill Gates. ”Dagen då Gary Kildall var ute och flög” blev ett tale­­sätt, men det är miss­­visande. Kildall var ute och flög, men det var för att leverera programvara till en kund, och han åter­­vände samma dag, träffade IBM och skrev kon­trakt. IBM skrev också kontrakt med Micro­­soft. – De som köpte den första IBM Pc kunde välja mellan tre operativ­­system: PC-Dos, CP/M och ett tredje, USCD P-System (se detta press­­med­de­lande från 1981). Av olika an­ledningar blev PC-Dos snart allena­­rådande. Digital Research ansåg att Micro­­softs PC-Dos var ett plagiat av CP/M.

Dagens ord: 2016-03-11