kill password

spärrlösenord, avstängnings­lösen­ord – lösen­­ord som stänger av en an­ord­ning för gott, eller så att den bara kan väckas till liv av den som stängt av den. An­vänds i stöld­skydda­de datorer och mobil­­tele­foner (det ”dödande” lösen­ordet skickas tråd­löst av ägaren) och i rfid-chipp. – Se också kill switch och över­fallskod.