klockflank

när datorns klocka slår över från ett till noll eller omvänt. Från ett till noll kallas för negativ eller fallande klockflank. Från noll till ett kallas för positiv eller stigande klockflank.