klockflank

det att datorns klocka slår över från ett till noll eller omvänt. Från ett till noll kallas för negativ eller fallande klockflank. Från noll till ett kallas för positiv eller stigande klockflank.

[datorns konstruktion] [ändrad 4 augusti 2014]