knowledge management

kunskapshantering – allmän beteckning på datorprogram som marknadsförs som hjälp att hitta, spara och ordna sådan företagsinformation – kunskap – som annars är svårfångad – sådant som ”sitter i väggarna” eller förmedlas från anställd till anställd.

[mjukvara] [ändrad 19 november 2020]