knowledge management

kunskapshantering – allmän beteckning på datorprogram som marknadsförs som hjälp att spara, lagra och hitta sådan företagsinformation som annars är svårfångad – sådant som ”sitter i väggarna” eller förmedlas från anställd till anställd.