kolumnorienterad

om databaser: utformad för att ge snabba operationer i databasens kolumner. Till exempel snabb summering av värden av samma slag, som ”årsinkomst”, eller beräkning av genomsnitt för ”ålder”. Alternativet är radorienterade databaser. – På engelska: column-oriented, även: columnar, på svenska kolumnär (ovanligt).

[databaser] [ändrad 31 mars 2020]