kombinerbar

(composable) – om systemutveckling: baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med low code.

[systemutveckling] [13 april 2021]