kommaavgränsad

eller kommaseparerad (för engelska comma-delimited) – se under textavgränsad.