korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för one billion och en miljon miljoner för one trillion. Används i USA och numera även i Stor­bri­tan­nien. I Sverige och Kontinentaleuropa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell i artikeln om den långa skalan. – Läs mer om den långa och korta skalan i Wikipedia och i Språk­tidningen (länk).

[tal] [ändrad 13 mars 2018]