korta skalan

(the short scale) – det system för beteck­ning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för one billion och en miljon miljoner för one trillion. – Den korta skalan används i USA och numera även i Storbritannien. I Sverige och Kontinentaleuropa kallar vi däremot tusen miljoner för en miljard och en miljon miljoner för en biljon. – Se tabell med jämförelse av den korta och den långa skalan i artikeln om den långa skalan. – Mer om den långa och korta skalan i Wikipedia och i Språktidningen (länk).

[tal] [ändrad 8 november 2019]