kretskort

platta med tryckta elektriska ledare och monterade elektroniska komponenter. – Alltså ett mönsterkort efter att de elektroniska komponenterna har monterats. Mönsterkort kallas ofta för kretskort, men i strikt terminologi är det skillnad.

[elektronik] [kort] [ändrad 14 augusti 2021]