krypteringsalgoritm

kryptoalgoritm, krypto, chiffer; på engelska encryption algorithm eller cipher – matematisk procedur (algoritm) som används vid kryptering. Bygger på att bokstäverna i klartexten behandlas som tal och utan hänsyn till betydelsen – de byts ut och flyttas om enligt matematiska mönster. – Äldre krypteringsalgoritmer var symmetriska, men sedan 1980‑talet har asymmetriska algoritmer fått stor betydelse. – Krypteringsalgoritmer ingår i kryptosystem, men är inte samma sak.

[kryptering] [ändrad 17 oktober 2019]