krypteringsalgoritm

kryptoalgoritm, krypto, chiffer, på engelska encryption algorithm eller cipher – matematisk procedur (algoritm) som används vid kryptering. Bygger på att bokstäverna i klartexten behandlas som tal och utan hänsyn till betydelsen – de byts ut och flyttas om enligt matematiska mönster. – Äldre krypteringsalgoritmer var alltid symmetriska, men sedan 1980-talet har asymmetriska algoritmer fått stor betydelse. – Krypteringsalgoritmer är inte samma sak som kryptosystem.