kundvårdssystem

(customer relationship management, CRM) – program som företag använder för att behålla befintliga kunder, rikta anpassade erbjudanden till dem och göra dem nöjda. Viktigt i sådana system är möjligheter att kartlägga kunderna och dela in dem i grupper, så att man kan sälja rätt sak till rätt person på rätt sätt. Vid telefonkontakter förser kundvårdssystem säljare och kundtjänstpersonal med färsk information om den kund som är på tråden.

[affärssystem] [ändrad 27 juni 2020]