kvintiljon

på svenska: 1030, alltså ett tal som skrivs med en etta följd av 30 nollor. Med andra ord: en miljon kvadril­joner. – Ordet kvintiljon är vedertaget, men bör ändå inte an­­vändas, åt­minstone inte utan tydlig förklaring.  Multipelprefix för kvintiljon är quetta. – Det engelska ordet quintillion står för ett mindre tal, 1018, på svenska en triljon. En svensk kvintiljon (1030) heter nonillion på engelska. En miljon (svenska) kvintil­joner blir en sextiljon. – En tabell över namn på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 19 november 2022]