lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

se bbs-lagen.