lägsta lagernivå

den lägsta nivå som mängden av en viss vara får nå i lagret innan man beställer nytt. Fastställs med hänsyn till beräknad förbrukningstakt och hur lång tid det tar från beställning tills att nya beställda varor är på plats. Målet är att det alltid ska finnas tillräckligt av den aktuella varan. – På engelska: par level.

[handel] [ändrad 20 juni 2020]