landningssida

(landing page eller lead capture page) – den webbsida som besökaren kommer till när hon klickar på en länk. Uttrycket används i webbreklam. – I webbreklam skiljer man mellan reference landing pages som innehåller text, bild och annat material som man hoppas fångar besökarens intresse, och transactional landing pages, som försöker få besökaren att fylla i ett formulär eller göra något annat aktivt.

[marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 4 februari 2019]