länktext

(source anchor, anchor text) – den för användaren synliga texten i en hyperlänk – det som blir klickbara ord på en webbsida. Länktexten kan i princip se ut hur som helst. Det är den oftast dolda delen, destination anchor, oftast kallad bara för ”länken” (en webbadress, URL), som måste vara exakt rätt.

[webbpublicering] [ändrad 5 februari 2019]