Latin/Turkish

informell benämning på teckenkodning för det turkiska alfabetet. Det är samma kodning som i Latin‑1, förutom att de specifikt isländska bokstäverna i Latin‑1 har bytts ut mot specifikt turkiska bokstäver. Det officiella namnet på standarden är ISO/IEC 8859-9, men den kallas också för Latin‑5. (Standarden Latin‑3 användes först även för turkiska, men den har för turkiska ersatts av Latin‑5.) – Mer i Wiki­pedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 11 0ktober 2016]