Leo

Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.
Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.

(Lyons electronic office) –– den första dator som användes som affärs­system. Den var i bruk i olika ut­föranden från 1951 till 1981. –– Leo ut­veck­lades för den britt­iska te­serve­rings­kedjan Lyons för att befria den ad­mi­nis­tra­tiva per­so­nalen från re­pe­ti­tivt rutin­arbete. Den första versionen av Leo, Leo I, var en vidare­ut­veck­ling av datorn Edsac, som ut­veck­lades i Cam­bridge i England och blev färdig 1949. –– Se boken A computer called Leo av Georgina Ferry (länk), utgiven 2010. –– Se också Leo computers society (länk).

Dagens ord: 2016-10-12