licensserver

server som i ett företagsnätverk hanterar användarnas tillgång till program som kräver licens. – När en användare begär att få använda ett program som kräver licens kontrollerar licensservern först att det finns licenser lediga. Om det finns en ledig licens får användaren en nyckel som ger henne tillgång till det efterfrågade programmet. Förutsättningen är att licenserna tillhör ett företag eller annan organisation och att antalet samtidiga användare är begränsat. Servern är ett program, inte nödvändigtvis en särskild dator. – På engelska: software license server eller bara license server.

[licenser] [20 december 2018]