Linux Mark Institute

(LMI) – amerikanskt företag som har hand om varumärket Linux för Linus Torvalds räkning. – Linus Torvalds äger personligen rätten till varumärket Linux, och om man vill sätta namnet Linux på en produkt är det LMI som man ber om lov. Officiell webbsida finns på linuxfoundation.org. – Observera att det är varumärket Linux som är skyddat – inte källkoden till Linux. Det är tillåtet att ändra källkoden till Linux till oigenkännelighet och att sprida resultatet vidare, men det är inte säkert att man då får kalla det för Linux. Det är Linus Torvalds som har sista ordet när det gäller vad som krävs för att ett operativsystem ska få benämnas Linux. – LMI administreras av Linux Foundation.

[linux]