ljudikon

earcon, ear icon – ljudsignal som används i stället för en bild (ikon) eller text i ett användargränssnitt. En digitalkamera kan till exempel spela upp ljudet av en slutare när man tar en bild, trots att kameran egentligen är ljudlös. Tangentbord på datorer har ofta klickljud som kan slås på och stängas av. – Ljudikoner representerar händelser, resurser eller instruktioner. Ljudikoner kan ingå i användargränssnitt för synskadade, i kroppsburna datorer och handhållen utrustning, men också i vanliga datorer och mobiltelefoner. Vanliga ringsignaler och andra signaler i mobiltelefoner är enkla exempel på ljudikoner. – Ljudikoner är ofta lånade från äldre, mekanisk teknik – se skeuomorfism.

[användargränssnitt] [ljud och bild] [ändrad 21 juni 2020]

Dagens ord: 2016-04-12