ljudikon

earcon, ear icon – ljudsignal som används i stället för en bild (ikon) eller text i ett användar­gräns­snitt. En digital­kamera kan till exempel spela upp ljudet av en slutare när den tar en bild, trots att kameran egentligen är ljudlös. Tangentbord på datorer har klickljud som kan slås på och stängas av. – Ljud­ikoner represen­terar händelser, resurser eller instruk­tioner. Ljud­ikoner kan ingå i användar­gräns­snitt för syn­skadade, i kroppsburna datorer och hand­hållna apparater, men också i vanliga datorer och mobil­telefoner. Vanliga ring­signaler och andra signaler i mobil­telefoner är enkla exempel på öronikoner. – Ljud­ikoner är ofta lånade från äldre, mekanisk teknik – se skeuomorfism.

[användargränssnitt] [ljud och bild] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2016-04-12