lösenordsfångare

(password trap) – program eller webbsida som lurar användarna att lämna ifrån sig sina lösenord. Vanligen utformade som kopior av äkta inloggningssidor. – Se också nätfiske (phishing).

[it-säkerhet] [ändrad 11 april 2018]