Lotus Symphony

avvecklad svit med kontors­program från IBM. – IBM hade tagit över den vid köpet av Lotus†. Den inne­höll ord­behand­lare, kalkyl­ark och bild­spel. Släpptes 2007. Ut­veck­lingen upphörde 2012, och käll­koden skänktes då till Apache, som ska integrera den med Apache Open Office. – 1985—1992 var Lotus Symphony namnet på en svit med kontors­program från Lotus för DOS. De två program­sviterna har bara namnet gemensamt.

[nerlagt] [programsviter] [ändrad 17 november 2018]